SMS-Stelsel

Laerskool Paarl Gimnasium maak gebruik van 'n sms-stelsel om ouers op hoogte te hou van "kort kennisgewing" gebeurtenisse bv. die afstel van sport a.g.v. reën.

Sms'e word na een ouer per gesin gestuur. Indien die sms'e na 'n tweede ouer of kontakpersoon moet gaan, kan dit gereël word met die skool teen 'n jaarlikse fooi.

Indien u nog nie op die sms-stelsel is nie en daarvan gebruik wil maak, e-pos asb. die volgende inligting na die skool:

  • Naam en van
  • Selfoonnommer
  • Oudste kind se naam en van
  • Oudste kind se graad en seksie