Leerderondersteuning

Die volgende ondersteuningsdienste is beskikbaar:

OPVOEDER ONDERSTEUNINGSPAN (SGOS):

Die hooffunksie van die span is om gewone opvoeders, asook die leerondersteuningsopvoeder van raad te bedien ten opsigte van die identifisering van leerders met spesifieke onderwys-behoeftes en die ontwikkeling van programme om hulle te ondersteun.

OLSO-EENHEID

Die klein groepie leerders met kognitiewe gestremdhede in dié eenheid volg ’n alternatiewe kurrikulum. Leerders kan slegs deur die WKOD na die OSLO-eenheid verwys word. Opvoeder: Me E Brown.

LEERONDERSTEUNING

Leerders wat hindernisse tot leer ervaar, word deur die SGOS-span verwys vir leerondersteuning in die middae na skool. Ondersteuning in tale en/of wiskunde sal aan hierdie leerders gebied word.

Leerondersteuningsterapeute:

  • Gr. R-1: Me C la Grange
  • Gr. 2-3: Me N Smit/N Barnard
  • Gr. 4-7: Me E Janson/E Brown/S Nel

PROFESSIONELE OPVOEDKUNDIGE/SIELKUNDIGE SPAN
[HOOR EN HELP]

Daar het ’n behoefte ontstaan om leerders met spesifieke behoeftes te ondersteun en te verwys na terapeute. Verwysings van leerders geskied deur middel van die SGOS. Die Hoor en Help span tree op onder leiding van ‘n span terapeute se dienste (Sluit in: opvoedkundige sielkundige, pediater, maatskaplike werker, spelterapeut en pastorale sielkundige). Tel: 021 872 9299

PAARL SKOOLKLINIEK (ONDERWYSHULP)

Leerders word deur die SGOS verwys.

PRET EN LEER

Privaatdienste van arbeidsterapie, opvoedkundige sielkunde, spraakterapie en remediëring word gelewer.