Dissiplinêre Prosedures

Graad 1 oortredings (Ligter oortredings):

OORTREDINGWIE TREE OPTIPE OPTREDE
 • Toetse nie geteken
 • Eet in klas
 • Skoolwerk onvolledig
 • Biblioteekboeke laat
 • Skooldrag/hare onnet
 • Laat by skool/klas/rye
 • Rommelstrooi
 • Adminstrokies ignoreer
 • Swak optrede in saal/ klas
 • Toetse druip1
 • Afwesig by sport-oefeninge sonder rede/ verlof
 • Leerkrag hanteer self.
 • Hou boek vir bewyse as oortredings herhaal word ("Down loading").
 • Kontak Dissiplinehoof indien oortredings na u mening te veel herhaal word (waarskuwing).
 • Berisping
 • Berading
 • Briefie aan ouers
 • Teregwysing
 • Straftakies, bv.
  - klas skoonmaak
  - gange vee
  - skoonmaak van speelterrein

* Indien leerder vir 'n 2de keer by die Dissiplinehoof verskyn, word ouers telefonies gekontak. 

 


GRAAD 2 OORTREDINGS: (Meer ernstige oortredings)

OORTREDINGWIE TREE OPTIPE OPTREDE
 • Diefstal
 • Vandalisme/Graffiti
 • Leuens
 • Vloek
 • Stokkiesdraai
 • Rook op skoolterrein
 • Baklei/Aanranding
 • Oneerlikheid in toets / eksamen
 • Terugpraat (disrespek)
 • Periodes bank
 • Strafwerk nie gedoen
 • Leerkrag teken dit aan (strafboek/"down loading").
 • Dissiplinehoof word in kennis gestel en teken aan in straflêer.
 • Skoolhoof/Dissiplinehoof en Beheerliggaam (indien nodig)

Leerkrag:

 • Berading
 • Briefie aan ouers

Dissiplinehoof:

 • Ouers word telefonies gekontak indien ernstig (elke geval word op meriete hanteer).

Skoolhoof:

 • Ontbied die kind se ouers vir gesprek.
 • Moontlikheid van:
  - Tydelike uitsetting van 5 dae (nadink periode)
  - Uitsetting uit skool (finale stap)