Koor

KoorBy die koor ontwikkel leerders ‘n liefde en waardering vir sang en musiek deur liedere te sing wat relevant in hulle leefwêreld is. Ons werk hard aan veral stemontwikkeling, gehoor en asemhaling, maar die belangrikste is dat die leerders die sang en musiek moet geniet.

Die skool beskik oor 'n Junior (Gr. 1 – 3) en 'n Senior Koor (Gr. 4 – 7). Leerders word gekeur aan die hand van 'n stemtoets wat almal wat belangstel, moet aflê.

Beide kore kry optreegeleenthede gedurende saalbyeenkomste, skoolfunksies, by kerke en die Eisteddfod.