Musiek

MusiekLaerskool Gimnasium bied lesse in blokfluit, klassieke klavier, viool en kitaar teen ’n addisionele fooi.

Kwaliteitonderrig word gegee deur gespesialiseerde musiekonderwyseresse. Afhangende van die leerder se behoefte, vordering en ontwikkelingsvlak is individuele of groepsonderrig beskikbaar. Leeders ontvang voorbereiding vir Royal Schools-, UNISA-, Rock School-, Almsa-eksamens, asook Eisteddfod-deelname.

Daar word deurlopende assessering van teoretiese en praktiese werk gedoen, maar leerders kry ook die geleentheid om een maal ’n semester ’n formele assessering te doen voordat ’n vorderingsverslag aan ouers gestuur word.

Hoewel daar gekyk word om leerders sover moontlik binne die skoolstelsel te akkommodeer, is die musiekonderrig geprivatiseer. Leerders wat musiekonderrig ontvang en wil staak, moet een kwartaal skriftelik kennis gee. Musiekgelde word jaarliks hersien.

vioolKlavier en Blokfluit:
Me C Louw
Me M Engelbrecht

Musiekwaardering

Musiekwaardering word vir pre-gr. R en gr. R aangebied tydens skoolure. Hierdie klasse word waargeneem deur ’n opgeleide musiekonderwyseres, me Celia Louw. Musiekwaardering word aangebied om die liefde vir musiek reeds vanaf ’n jong ouderdom by kinders te ontwikkel.

Leerders ontwikkel dans- en ritmiese bewegings, doen luisteraktiwiteite en sing sommer net lekker saam.

Slagorkes

slagorkesOns het 'n senior orkes (Gr. 4 – 7). Die orkes is vir alle leerders wat die vreugde wil ervaar om saam musiek te maak. Dit is vir dié wat reeds musiek ken en neem, sowel as vir leerders wat nie musiek kan lees of neem nie. Ons glo dat musiek vir almal is en wil graag hê dat almal hierdie wonderlike geleentheid moet kan ervaar.

Die instrumente wat ons bespeel is meestal Orff- instrumente, ontwikkel deur Carl Orff spesifiek vir kinders om saam musiek te maak. Ons kombineer dit met ander instrumente soos bv. blokfluite, altblokfluite en kitare. Die orkes bestaan uit 15 tot 30 leerlinge. Ons wil dus almal wat belangstel, insluit.

Ons neem elke jaar deel aan Eisteddfods en tree graag op waar ons die geleentheid kry.

Kontak me Celia Louw.