Redenaars

redenaars-foto-webRedevoering skep vir leerders die geleentheid om hul standpunt voor ‘n gehoor te stel. Leerders moet hul eie menings en argumente formuleer en met selfvertroue ander mense tot hulle standpunt oorreed. Deur blootstelling aan redevoering, ontwikkel leerders kreatiewe en logiese denke om hul eie argumente en menings te formuleer, asook om krities te luister en te lees.

Die volgende geleenthede word geskep:

In die eerste kwartaal bied ons ‘n interne voorbereide redenaarskompetisie aan vir Gr. 4- tot Gr. 7-leerders.

Ons neem ook deel aan die interskole redenaarskompetisie in samewerking met die Afrikaanse Taalmuseum. Daar neem twee Gr. 6/7-leerders per genooide skool deel.

Leerders neem deel aan die ATKV se jaarlikse redenaarskompetisie, asook aan ander skole se redenaarskompetisies.

Kontak Mazelle Engelbrecht indien u belangstel.