Fasiliteite

SKOOL

SPORT

VOORSKOOLSE SENTRUM

Voorskoolse SentrumDie voorskoolse sentrum is geleë regoor die laerskool in Gimnasiumstraat. Die voorskoolse sentrum, Gimlaggies, het aparte klasse vir Gr. 00 en Gr. 0.

Die voorskoolse sentrum beskik oor 3 opgeleide onderwyseresse en 'n bekwame assistent. Die akademiese program wat gevolg word, word in oorleg met die Grondslagfase personeel uitgewerk om te verseker dat die kleintjies gereed is vir Gr R.

Met Gimlaggies se aparte fasiliteit en speelterrein is dit moontlik dat die jonger kinders onafhanklik kan funksioneer en speel van die laerskool. Tog is dit logisties maklik vir ouers wat hul ouer kinders net oorkant die pad aflaai.

Alhoewel die voorskoolse sentrum onafhanklik funksioneer, is daar ‘n noue wisselwerking tussen hulle en die laerskool. Die Gr. 00- en Gr. 0-leerders word betrek by meeste van die aktiwiteite wat vir die Grondslagfase-leerders aangebied word, bv. die kleuratletiek, speletjiesdae en poppekasvertonings. Ook word dieselfde buitemuurse aktiwiteite soos playball, karate, ballet en gimnastiek vir die voorskoolse leerders aangebied.

By Gimlaggies word met glimlaggies gewerk en gespeel.

NASORGSENTRUM

Laerskool Gimnasium Nasorgsentrum word deur Laerskool Gimnasium bestuur. Leerders van Gr. R tot Gr. 7 word by die skool gehaal. Die sportkinders word teen ’n ekstra tarief per bus na hul sport vervoer. Indien die bussie nie beskikbaar is nie, stap die kinders onder toesig sportvelde toe en terug. Maandag tot Vrydag: 12:00 – 17:30 Studietye: 14:30 – 15:30 of 15:30 – 16:30 Nasorgtye tydens vakansies: 07:30 – 17:30 Die Nasorgsentrum bied die volgende:
  • 'n Huislike atmosfeer
  • Deeglike toesig en beheer
  • Hulp met huiswerk
  • Opvoeding van kinders
  • Ruim speelgrond
  • TV en videofasiliteite
  • Toegeruste administratiewe kantoor
  • Interessante vakansieprogramme
  • Ligte verversings (toebroodjies, hotdogs, snackwiches, koeldrank, tee, ens.)
Me Carine Christowitz is die nasorghoof.

Kontak die skool direk vir inskrywings of navrae.

WAGKLAS

'n Wagklas is beskikbaar onder die toesig van me Petra Vermeulen, ‘n bekwame volwassene. Kinders vanaf Gr. R tot Gr. 3 is onder streng toesig en beheer vanaf 12:00 tot 14:15 wanneer die res van die skool verdaag.

Inskrywings kan gemaak word by me Petra Vermeulen - 076 470 2432.