Inskrywings

Inskrywingsprosedures

Aansoekdokumentasie by skoolontvangs beskikbaar.

Heg die volgende aan:
  • Afskrif van Geboortesertifikaat
  • Afskrif van Kliniekkaart
  • Afskrif van Jongste Rapport
  • Bewys van Inkomste
  • Bewys van woonaders
  • Betalingsooreenkoms

Maak afspraak om Mnr Danie le Roux, die skoolhoof, te ontmoet.