Visie en Missie

VISIE

Om 'n Gimjifieke kind te help bou en ontwikkel.

MISSIE

Om leerlingprestasie te verbeter deur holistiese opvoeding wat bestaan uit:

akademie, sport, kultuur en etos met die doel om die kind se burgerskap, geskiktheid vir die wêreld van werk en selfstandigheid te ontwikkel.