G Chill

G Chill staan vir:

G - Gimmies
C - Christus
H - Het
I - Impak
L - Lewens
L - Lank

G-CHILL se fokus vorm deel van Laerskool Gimnasium se godsdiensbeleid waar die demografie 95% Christus gesentreerd is. Die doel is om geestelike weerbaarheid by ons Gimmies te versterk. Dit word oorgedra deur Gimmie-ouers wat internasionaal geakkrediteer word deur EE3 Suid-Afrika om die klaar voorbereide lesmateriaal op ‘n eenvoudige en opwindende manier in klasverband oor te dra.

Raak asb. betrokke en word opgelei om ons Gimmies geestelik weerbaar te maak.

Die opleiding is ‘n volle week lank vanaf 8:00 – 13:00 per dag en die koste beloop R250 per persoon.

Vir enige EE3 opleiding navrae skakel: Yvonne Rossouw.

Vir enige ander navrae skakel: Sandra Matthee.