Hoor en Help

Daar het ’n behoefte ontstaan om leerders met spesifieke behoeftes te ondersteun en te verwys na terapeute. Verwysings van leerders geskied deur middel van die Opvoeder Ondersteuningspan. Die Hoor en Help span tree op onder leiding van ‘n span terapeute se dienste. Hierdie span sluit die dienste van ‘n opvoedkundige sielkundige, pediater, maatskaplike werker, spelterapeut en pastorale sielkundige in.

Om meer te wete te kom oor Hoor en Help, skakel gerus 021 872 9299 .