Klub Klein Gim

Klub Klein Gim is 'n klub wat gestig is om 'n forum te bied waar ouers, oud-Gimmies en enige persoon wat Gimnasium se belange op die hart dra, die skool finansieel kan ondersteun. Hierdie finansiële ondersteuning word grootliks aangewend om die skool se fasiliteite op te knap, in stand te hou en uit te brei.
Daar word een maal per kwartaal 'n ledevergadering gehou. By die ledevergadering word huidige en toekomstige projekte bespreek en sommer net lekker gesosialiseer.

Om aan te sluit, vul aangehegte aansoekvorm in en e-pos soos aangedui op vorm.

adobe-pdf-logo 24 Klub Klein Gim vorm