Mammas wat omgee

Mammas wat Omgee is 'n interkerklike gebedsgroep vir ma's wat graag wil saambid vir ons skool, sy personeel, leerders en ouers.  Hulle vergader elke Vrydagoggende vanaf 08:00 tot ongeveer 08:45 in die personeelkamer.

Kontakpersoon:  Me Celeste Visser - 076 524 0930.