Ontwikkelingskomitee

Daar word jaarliks ‘n Ontwikkelingskomitee gekies. Daar word ook twee klasverteenwoordigers per seksie per graad gekies om die Ontwikkelingskomitee by te staan.

Onder leiding van die Ontwikkelingsbestuurder en die Ontwikkelingskomitee word daar jaarliks verskeie projekte aangepak. Fondse wat gegenereer word, word dan deur die Beheerliggaam bestuur.