Sportreëlings

  • Leerders word aangemoedig om minstens een somer- en een wintersport te beoefen.
  • Leerders moet asb. daarop let om verskoning te maak by hul afrigters indien hulle nie ‘n oefening kan bywoon nie.
  • Indien ‘n leerder vir ‘n wedstryd in aanmerking kom, sal hy/sy ‘n brief met al die inligting daarop by die laaste oefening voor die wedstryd ontvang.
  • Leerders in Gr. 4 - 7 sal mondelings in kennis gestel word van die reëling by die laaste oefening voor die wedstryd, indien hy/sy vir ‘n wedstryd in aanmerking kom.

Op reëndae geld die volgende reëling:

Gr. 1 – 3

  • ‘n Besluit word om 12:00 geneem of die sportoefeninge voortgaan al dan nie.
  • Ouers sal per sms in kennis gestel word indien die oefening afgestel word.

Gr. 4 - 7

  • ‘n Besluit word om 13:30 geneem of die sportoefening voortgaan al dan nie.
  • Ouers sal per sms in kennis gestel word indien die oefening afgestel word.

Indien die oefening voortgaan en dit begin reën, is die afrigter verantwoordelik vir die spelers tot en met die einde van die oefening.

Indien u enige navrae i.v.m. sportsake het, neem gerus die vrymoedigheid om die Sportkantoor, of andersins die afrigter, te skakel.