INSKRYWINGS EN TOELATINGS

Aansoekdokumentasie by skoolontvangs beskikbaar.

Die toelatingsproses word volgens protokol en voorskif van die WKOD en volgens skoolbeleid geadministrateer.