KOOR

By die koor ontwikkel leerlinge ‘n liefde en waardering vir sang en musiek deur liedere te sing wat relevant in hulle leefwêreld is. Ons werk hard aan veral stemontwikkeling, gehoor en asemhaling, maar die belangrikste is dat die leerlinge die sang en musiek moet geniet.

  • Junior Koor (gr. 1-3) en Senior Koor (gr. 4-7)
  • Oefeninge tydens skoolure en, indien nodig, word bykomende oefentye vroegtydig gereël.
  • Skooldrag word as koordrag gedra.
  • Keuring van belangstellende koorlede aan die hand van stemtoetse (normaalweg Januarie).
  • Die Senior Koor hou jaarliks (Jan./Feb.) ‘n oefenkamp waartydens nuwe repertorium aangeleer word en koorlede mekaar beter leer ken.
  • Optredes: skoolgeleenthede, tydens eredienste by kerke, die Paarl Vallei Eisteddfod, ens.

 

Junior Koor

Seniorkoor