MUSIEK

  • Geprivatiseer – raadpleeg die skool met navrae i.v.m. pryse en beskikbaarheid.
  • Gekwalifiseerde, gespesialiseerde musiekonderwyseresse.
  • Onderrig in klassieke klavier, blokfluit en “keyboard”.
  • Lesse vind na skoolure plaas.
  • Meestal individuele lesse, maar blokfluit groeplesse is soms moontlik as leerlinge op dieselfde ontwikkelings- en vorderingsvlak is.
  • Praktiese en teoretiese werk word geïnkorporeer tydens lesse.
  • Leerlinge word voorberei vir Unisa en/of Royal Schools eksamens, asook vir deelname aan die Paarl Vallei Eisteddfod.
  • Musiekvoorspeelgeleenthede vind minstens 2 x per jaar plaas.
  • Formele assessering met vorderingsverslag in Junie en November.


SLAGORKES

slagorkes• Junior Slagorkes (gr. 1-3) en Senior Slagorkes (gr. 4-7)
• Vir alle leerlinge wat die vreugde wil ervaar daarvan om saam musiek te maak.
• Orff-instrumente in kombinasie met bv. blokfluite, slaginstrumente, ens. word gebruik.