REDENAARS

Leerlinge moet met selfvertroue ‘n beredeneerde toespraak voor ‘n gehoor lewer en die gehoor kan oortuig van hul standpunt.  Kreatiewe en logiese denke;  asook kritiese luister- en leesvaardighede word ontwikkel.

Ons bied die volgende geleenthede:

  • Interne Redenaars
  • Interskole Redenaars
  • ATKV Redenaars
  • Interschools Debating Competition