SPORTSAKE

  • Leerlinge word aangemoedig om minstens een somer- en een wintersport te beoefen.
  • Leerlinge moet asseblief daarop let om verskoning te maak by hul afrigters indien hulle nie ‘n oefening kan bywoon nie.
  • Vir wedstryde: volg inligting op d6 en Kitsnuus.
  • Gr. 4-7 leerlinge sal in kennis gestel word van wedstrydreëlings na afloop van die laaste oefening.

Op reëndae geld die volgende reëling:

Gr. R – 3

  • ‘n Besluit word om 12:00 geneem of die sportoefeninge/wedstryde afgestel of uitgestel word. Ouers sal per SMS in kennis gestel word.

Gr. 4 – 7

  • ‘n Besluit word om 13:30 geneem of die sportoefeninge/wedstryde afgestel of uitgestel word. Ouers sal per SMS in kennis gestel word.

Indien u enige navrae in verband met sportsake het, kontak gerus die afrigter of Sportkantoor.